NÁBOR 2019

v Od 9. septembra, vždy v pondelok a v stredu, od 17.00 hod.

v Dom športu na Clementisovej ulici (vchod od detského ihriska).

v Dievčatá a chlapci vo veku od 6 rokov.

ZAMERANIE TRÉNINGOVEJ ĆINNOSTI:

v Techniky karate, gymnastické a atletické prvky, strečing, rozvoj silových, vytrvalostných, koordinačných a reakčných schopností, rôzne hry.

v  Rozvoj osobnosti – sebadisciplína, pokora, pevná vôľa, zdravé sebavedomie.    

Cieľom je dosiahnuť u detí záujem o pohyb a vybudovať pozitívny vzťah k športu.                                

» NÁBOR 2019 - plagát nábor 2019.pdf

 » Fotogaléria turnaja