Kontakt

Karate Klub Revúca
Terézie Vansovej 1167/1
050 01 Revúca

mobil: 0903 386 965
email: bunjatov@kkrevuca.sk / kkrevuca@kkrevuca.sk

IČO: 37 89 02 12
DIČ: 2021617257
Banka: VÚB Revúca
Číslo účtu: 1241278956/0200
Číslo registrácie stanov na MV SR: VVS/1-900/90 - 3836