História klubu

 

História karate v Revúcej siaha do roku 1986, kedy klub pôsobil na tzv. mestskej úrovni a jeho zakladateľom bol p. Milan Tomlain. Po jeho odchode z klubu pôsobilo na trénerskom poste viacero jednotlivcov. Neskôr dochádza k štiepeniu pomerov v klube, čo vyústilo do odchodu viacerých kmeňových členov, ktorí si zakladali kluby po okolí resp. ukončili svoje pôsobenie v karate.
Jedným z tých, ktorí sa vybrali vlastnou cestou bol PaedDr. Rashid BUNJATOV. Pozitívna zmena v karatistickom živote v Revúcej nastáva 10. decembra 1997, kedy zakladá Karate Klub Magnezit Revúca. Od 28.1.1998 sme oficiálne zaregistrovaní pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie.
Nebolo to ľahké obdobie. Začínali sme úplne od začiatku, ale plní elánu a odhodlania sme začali poctivo pracovať. Naše nadšenie a svedomitá práca vo všetkých smeroch postupne začala prinášať prvé výsledky a úspechy. Aj napriek niektorým neprajníkom čas ukázal, že sme sa vydali správnou cestou. ..
Klub sa stáva riadnym členom Slovenského zväzu karate, Stredoslovenského zväzu karate a Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR. Postupne sme sa začali presadzovať aj na súťažnom poli a získavali sme medailové umiestnenie, na M-SR, Slovenských pohároch a regionálnych súťažiach.
Medzi opory v mládežníckych prípadoch v tom čase patrili Radoslav Kolbaba, Peter Sisik, Jana Sopková, Mirka Nemethová, Vadim Frolov, Oleg Kuzma.
Najďalej to v tomto období dotiahla M. Nemethová - majsterka a vicemajsterka SR, reprezentovala SR na turnajoch v Maďarsku a Česku.

V širšej nominácii reprezentantov SR sa na základe výsledkov ocitol Peter Šišík.
Z ďalšej generácie členov klubu a pretekárov treba spomenúť: Jozefa Kilika, Viktora Jančíka, Zuzanu Bunjatov, Ivanu Hatašovú, Ivanu Demjanovú, Viktóriu Valaštekovú, Róberta Klima, Eduarda Zubáka, Jána Vavreka, Róberta Hataša a Martina Antala, ktorí dosahovali veľmi pekné a výsledky. hrdo reprezentovali náš klub. Najúspešnejšou účastníčkou v tomto období sa stala Zuzana Bunjatov – bronzová z M-SR, víťazka Slovenského pohára, medailistka z viacerých medzinárodných súťaží, pohárových a regionálnych súťaží. Medzi chlapcami zaznamenal v súťažnej disciplíne KATA významné úspechy Martin Antal – vicemajster SR, víťaz Slovenského pohára, víťaz a medailista z medzinárodných súťaží.
Od začiatku nášho vzniku aktívne spolupracujeme s Centrom voľného času v Revúcej, kde máme vytvorený záujmový krúžok karate. Od augusta roku 2002 meníme názov na KARATE KLUB REVÚCA.
Veľmi dobrú spoluprácu máme s mestom Revúca, ktorá nás v našich aktivitách podporuje a pomáha. Máme zariadenú vlastnú telocvičňu a fitko, kde prebieha naša tréningová činnosť.
Presvedčili sme sa aj ako organizátori súťaží a klubových akcií (Revúcky pohár, Karate cup, Vianočný turnaj, skúšky technickej vyspelosti,  tréningové sústredenia  ako aj exhibičné vystúpenia pri rôznych akciách v meste.