Tréningy klubu

Pondelok:   od 17.00 do 19.00 hod.

Utorok:  od 17.00 do 19.00 hod.
Streda:   od 17.00 do 19.00 hod. 

Štvrtok:  od 17.00 do 19.00 hod.

 

Piatok:   od 17.00 do 19.00 hod.

Nájdete nás v Dome športu na ul. Vl. Clementisa 1161.

Na tejto téme sa podieľal PaedDr. Rashid Arpád BUNJATOV, 6. DAN
· tréner 4. kvalifikačného stupňa

· skúšobný komisár 1. A

· rozhodca 1.triedy

TRÉNERI:

Na úvod vystúpil Mgr. Zuzana BUNJATOV, 1. DAN

Kontakt

Mobil: 0903 386 965

E-mail: bunjatov@kkrevuca.sk