Sponzori klubu

Naša vďaka patrí sponzorom klubu, ktorí podporujú našu činnosť a starajú sa o kvalitnejšie podmienky pre našich pretekárov, rovnako ako lepšie zabezpečenie Revúckeho pohára, ktorý každoročne usporiadávame.