Podpora mesta Revúca

 

Súťaže a akcie klubu sú podporované aj z finančného príspevku mesta Revúca.

Ďakujeme!

Fotogaléria turnaja