PROJEKT BBSK

Zakúpené tréningové vybavenie a klubové tričká - Hradené z prostriedkov BBSK s 10% spoluúčasťou klubu.

 » Fotogaléria turnaja